Η μεγάλη έκθεση για τη μόδα

16 – 20 Σεπτεμβρίου 2020